Rasenlochsteine - Flyverskjulsten - Rullebanefliser..
Webmaster: Dines BogøFlere detaljer I ... Dines Bogø ... Flere detaljer II


I og omkring Københavns Lufthavn i Kastrup anvendte Det tyske Luftwaffe i 1944-45 mange tusinde flyverskjulsten (rullebanefliser).

(I fagsprog kaldes et flyanlæg med jordvolde og camouflagenet for en "Felthangar"). Forbindelsesvej til en Felthangar ofte udført med Rasenlochsteine.

12 takket sten. Midterhul med 6 yderhuller. Den ene flade 80 cm. Modsatte flade 75 cm. Vægt skønnet 50-60 kg.

Dines Bogø
Enkelte flotte eksemplarer (komplet med et midterhul og seks ydre huller samt takker) er sikret til lokale museer og private interesserede. Københavns Lufthavn har også fået sten, der bl.a. nu ligger ved flagstang foran VL-terminalen og ved den tidl. tyske hangar 145, der er flyttet til Maglebylille (nu bagageterminal).Dines Bogø
I en ring syd og vest for Store Magleby landsby anlagde tyskerne en 8 km lang rullebane i 12 m bredde. Fra den støbte rullebane var der stikveje til 24 flyverskjul (planlagt 27 stk.).

Stikveje var udført med flyverskjulsten også kaldet rullebanefliser, græsarmeringssten, cementfliser, Clausensten, Lochstein, Rasenstein og meget andet. De mørke områder er beslaglagte marker, hvor der er anlagt flyverskjul (Splittersschutz / Abstellbox / felthangar) eller opført hangar og baraklejre.

Efter besættelsen opgravede gårdejerne de mange sten og den støbte rullebane blev efterhånden fjernet. Enkelte småstykker af den støbte rullebane er bevaret synligt. Større dele ligger stadig usynligt i villahaverne 40-50 cm under overfladen.

Dines Bogø
12. maj 1945. I.flg. lokale beretninger fremstillede man stenene på et lille støberi i "Københavns Lufthavn Syd" lidt syd for hangar 145's oprindelige placering.

Dines Bogø
En del flyverskjulsten blev genanvendt som veje og fundamenter i de seks tyske flygtningelejre, som var etableret på Sydamager 1945-1948. Foto fra 1946 af Dragørlejren ved Kirkevej.

Dines Bogø Dines Bogø
1946. Lejren på Kløvermarken i Sundby, hvor stenene blev genanvendt i stor udstrækning.

Dines Bogø Dines Bogø
Tv. I 1953 blev Langslandsfort anlagt. Her har man også anvendt de tidligere tyske sten. Foto fra 2. juli 2007. Foto th. viser genbrug på Flyvestation Tirstrup. Men fotos fortæller ikke noget om, hvilken side tyskerne lagde opad. Man kan gætte op, at den brede lå opad under selve støbningen.

Dines Bogø
Særdeles alternativ måde, at sammensætte stenene på.

Dines Bogø Dines Bogø
En lokal gårdejer i Store Magleby hentede i 1945 stenene på sine marker. De blev dengang genlagt op mod gårdens sydside. I marts 2011 blev enkelte opgravet og kørt på genbrugsplads. Resten hentet af historisk interesserede.

Dines Bogø Dines Bogø
Hele og dele af flyverskjulsten anvendt på forskellig måde i Dragør.Dines Bogø Dines Bogø
5. april 2011. Mandskab fra "CPH" Københavns Lufthavn opgraver og afhenter 200 sten på Langhoigaard, Møllegade 8 i Store Magleby.

På pladsen syd for gården, hvor stenene blev lagt efter befrielsen i 1945, lå stenene med den ru side (den bredeste) opad. Det kunne type på, at stenene oprindelig var lagt i marken 1943-1944 på samme måde. Hvorfor skulle gårdejeren vende stenene 180 grader ved genlægning?

Flere oplyser samstemmende, at de sten der er genlagt umidelbart efter besættelsen eller nogle år senere, alle er lagt med den bredeste side opad.

Rasenlochsteine - Græsarmeringssten - Rullebanefliser - Dines Bogø
I december 2012 begyndte man, at anvende de sten man hentede i Møllegade i Store Magleby. (Foto fra VL-Terminalen: Arkivleder Flemming Jørgensen).Hvordan lagde tyskerne stenene?

Detaljer om stenene Hvilken side lå oprindelig opad. Den brede eller smalle overflade. Stenen er konisk. Brugte man to stærke mænd til at lægge stenene eller havde man en kran på lastvogn/hestevogn til hjælp. Gerne oplysninger via mail. Adresse findes i højre spalte.

Andre oplysninger om de omtalte sten er meget velkomne. F.eks. hvor blev stenene støbt? Inde på de tyske flyvepladser eller af danske lokale støberier?

Tidl. flyveleder forfatteren N.M. Schaiffel-Nielsen siger, at den pæne side lå opad. Det er den side, hvor de koniske huller er størst.

foto ser man den side, der skal vende opad.Efterladte sten


Det er stadig muligt at finde store opgravede mængder af de efterladte sten. Men der ligger også stadig mange ubemærkede under tynde græstæpper.

Dines Bogø
16. april 2011. Et af de mindre lagre, af de såkaldte "Clausensten", findes ved den tidligere flyvestation Vandel. (Tysk: Fligerhorst Vejle).Rekonstruktion2012. Et forsøg på at rekonstruere en lille del af en "rullebane" opbygget af "Rasenstein - Græstørv sten".


2014. Sådan ser samme område ud to år efter anlæg, hvis man undlader at klippe græs for ofte. Havde man helt undladt at røre ved græsset, var sten næsten usynlige.


2019. Stenene er der endnu, men gartneren har undladt at klippe græsset helt tæt.


2021. Stenene er frilagt.
Jørn Junker har anført dette foto, som foto i tysk lærebog om "Rasenstein".